BM Thiết Bị Điện

Giới thiệu

Bộ môn Thiết Bị Điện được thành lập năm 1976 với nhiệm vụ đào tạo bậc đại học Kỹ sư Điện hướng đến việc thiết kế, vận hành, điều khiển các trang thiết bị điện trong hệ thống điện lực, hệ thống công nghiệp. Từ năm 1990 đào tạo của Bộ môn được mở rộng và cập nhật với tình hình thay đổi của nền kinh tế và theo sát sự phát triển của công nghệ mới trong lãnh vực điện năng.

Nổi bật

“BM Thiết Bị Điện, Khoa Điện - Điện tử”
 

Bộ môn Thiết Bị Điện được thành lập năm 1976 với nhiệm vụ đào tạo bậc đại học Kỹ sư Điện hướng đến việc thiết kế, vận hành, điều khiển các trang thiết bị điện trong hệ thống điện lực, hệ thống công nghiệp. Từ năm 1990 đào tạo của Bộ môn được mở rộng và cập nhật với tình hình thay đổi của nền kinh tế và theo sát sự phát triển của công nghệ mới trong lãnh vực điện năng.

Đọc tiếp...

 

 • Thông báo về việc phân công Đồ án 2, HK 2, năm học 2014 - 2015

LIÊN KẾT

 • ptt2
 • ptt3
 • ptt4
 • ptt5
 • ptt1
 • ptt1
 • ptt1
 • ptt1
 • ptt1
 • ptt1