Công tác GVCN

1. Tiến sĩ Phạm Đình Trực

     Giáo viên chủ nhiệm lớp: DD04KTĐ1.

 

2. Tiến sĩ Ngô Mạnh Dũng

     Giáo viên chủ nhiệm lớp: DD07KTĐ2.

 

3. Thạc sĩ  Phan Quang Ấn

    Giáo viên chủ nhiệm các lớp: DD08LT05 , DD08LT06, DD05KTĐ, VP2008/01 ,         VP2008/02.

 

4. Thạc sĩ Trần Công Binh

     Giáo viên chủ nhiệm lớp: DD06KTĐ1.

 

5. Thạc sĩ Mai Tuấn Đạt

     Giáo viên chủ nhiệm lớp: DD07KTĐ1.

 

6. Kỹ sư Mai Bá Lộc

    Giáo viên chủ nhiệm các lớp: CT06TIEN , CT07TIEN , CT08TIEN.

Nội dung

Hỗ trợ Online

tqvinh

(84-8) 38.647.256 Ext: 5746

Thống kê truy cập

Online 1
Hôm nay 12
Tuần này 12
Tháng này 185
Năm này 2399

LIÊN KẾT

  • ptt2
  • ptt3
  • ptt4
  • ptt5
  • ptt1
  • ptt1
  • ptt1
  • ptt1
  • ptt1
  • ptt1